• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

ร่วมธุรกิจกับ เอ็นเอสแก๊ส

เอ็นเอสแก๊ส ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้สำหรับผู้ที่อยากจะลงทุนเปิดสถานีบริการโดยภายใต้ชื่อ เอ็นเอสแก๊ส
โดยมีทีมงานผู้ชำนาญการจากทางบริษัทเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องการเปิด
และการดูแลสถานีบริการ รวมถึงการบริหารธุรกิจอย่างถูกต้อง
ประเภทธุรกิจของเรา

ประเภทธรุกิจของเรา

ประเภทธุรกิจสถานีบริการ NS Gas แบ่งออกเป็นสถานีบริการ 6 ประเภทด้วยกัน

สถานีบริการ COO

สถานีบริการกรรมสิทธิ์ของบริษัท (Company Owned Outlet หรือ COO) โดยเอ็นเอสแก๊สเป็นเจ้าของสถานีบริการแอลพีจี ทั้งหมด 10 สถานี มุ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นหลัก ภายใต้สโลแกนที่ว่า “การบริการคืองานหัวใจของเรา” ซึ่งบริหารภายใต้มาตรฐานของบริษัท และดำเนินการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีให้กลุ่มผู้ใช้รถยนต์

สถานีบริการ CSO

สถานีบริการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น (Company Shared Outlet หรือ CSO) โดยใช้เครื่องหมายภายใต้ เอ็นเอสแก๊ส เป็นผู้บริหารภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ หรือเป็นผู้เช่าดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ มีสถานีบริการทั้งหมด 6 สถานี ดำเนินการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีให้กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ ภายใต้สโลแกนเดียวกับสถานีบริการบริษัทที่ว่า “การบริการคืองานหัวใจของเรา”

สถานีบริการ CMO

สถานีบริการเช่าสิทธิ์จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ประกอบการบริหารจัดการในมาตรฐานของบริษัทฯ (Company Manage Outlet หรือ CMO) บริษัทผู้ถือกรรมสิทธ์ หรือผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายภายใต้ เอ็นเอสแก๊ส และบริหารดำเนินการจำหน่ายก๊าซแอลพีจีให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์

สถานีบริการ DOO

สถานีบริการก๊าซของผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการรูปแบบสถานีบริการของบริษัทฯ (Dealer Owned Outlet หรือ DOO) โดยผู้ประกอบการหรือ ตัวแทนจำหน่ายก๊าซของบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเอ็นเอสแก๊สที่ให้ความช่วยเหลือและข้อแนะนำด้านสถานีบริการทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเดียวกับสถานีบริการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น และ สถานีบริการเช่าสิทธิ์จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ประกอบการบริหารจัดการในมาตรฐานของบริษัทฯ

สถานีบริการ JOO

สถานีบริการก๊าซอิสระ ประเภท JOBBER ผู้ใช้บริการซื้อก๊าซจากเอ็นเอสแก๊สซึ่งเรียกว่า สถานีบริการก๊าซประเภท JOO (Jobber Owned Outlet) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซอิสระไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการอย่างอิสระโดยบริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จำกัด

สถานีบริการ NGV

สถานีบริการเอ็นจีวี (Conventional Station) โดยเอ็นเอแก๊สมีสถานีบริการเป็นแห่งแรกคือ สาขารามคำแหง เป็นสถานีได้รับก๊าซธรรมชาติจากท่อก๊าซโดยตรง เพื่อบริการก๊าซเอ็นจีวีที่มีมาตรฐานความเที่ยงตรง และเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการอย่างไร้ขีดจำกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีบริการ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 2907 5747 ถึง 48
Email : Info.nsgaslpg@gmail.com