• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

สินค้าบริการ และธุรกิจในเครือของ เอ็นเอสแก๊ส

"Your family’s energy, we serve" เราภูมิใจด้วยบริการด้านพลังงานครบวงจร
ตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม พลังงานสำหรับรถยนต์ เคมีภัณฑ์ และภาคอุตสาหกรรม

สถานีบริการ เอ็นเอสแก๊ส lpg

“การบริการคืองานหัวใจของเรา” เอ็นเอสแก๊สมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยโดยมีสถานีพร้อมให้บริการภายใต้ชื่อเอ็นเอสแก๊ส lpg มากกว่า 16 สถานี

เกี่ยวกับสถานีบริการ

โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

เอ็นเอสแก๊ส lpg ตรวจสอบถึงคุณภาพของสินค้าก่อนออกจำหน่ายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานของวัสดุตัวถังแก๊ส lpg ด้านความปลอดภัย

เกี่ยวกับโรงบรรจุ

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับจัดเก็บและสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการพาณิชย์ และสำหรับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวสู่ลูกค้าต่างๆ ของบริษัท

เกี่ยวกับคลังก๊าซ

ระบบการขนส่ง

ด้วยระบบการขนส่งตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ที่มีคุณภาพ และการควบคุมการขนส่งด้วยระบบจีพีเอสรับรองถึงการขนส่งที่มี ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

เกี่ยวกับระบบขนส่ง

เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี

เราดําเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้
ตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นที่คุณภาพ ความปลอดภัย
การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารบริษัทล่าสุดแบบฟอร์มติดต่อบริษัท