• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

สินค้าบริการ และธุรกิจในเครือของ เอ็นเอสแก๊ส

"Your family’s energy, we serve" เราภูมิใจด้วยบริการด้านพลังงานครบวงจร
ตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม พลังงานสำหรับรถยนต์ เคมีภัณฑ์ และภาคอุตสาหกรรม

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เอ็นเอสแก๊ส จำหน่ายแก๊สแอลพีจีได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่ง
พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยมีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อจัดเก็บ
สำรองก๊าซ จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการพาณิชย์ สำหรับสถานีบริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และลูกค้าของบริษัทฯ
คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี ตั้งอยู่ที่ “คลังบางน้ำเปรี้ยว เอ็นเอส”
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถเก็บสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ถึง 1,000 ตัน โดย
เอ็นเอสแก๊ส ได้รับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),
บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คลังบางน้ำเปรี้ยว

ผู้จัดการ : คุณสุทธิชัย เกตุแก้ว
โทรศัพท์ : 0877066116
9/6 หมู่ 15 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

คลังก๊าซฯ และท่าเทียบเรือ แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

ผู้จัดการ : -
โทรศัพท์ :
หมู่7 ถ.แหลมใหญ่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม