• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

สินค้าบริการ และธุรกิจในเครือของ เอ็นเอสแก๊ส

"Your family’s energy, we serve" เราภูมิใจด้วยบริการด้านพลังงานครบวงจร
ตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม พลังงานสำหรับรถยนต์ เคมีภัณฑ์ และภาคอุตสาหกรรม

ระบบการขนส่ง

เอ็นเอสแก๊ส ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่ง พรบ. การค้า
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดย บริษัท ซุปเปอร์ แคร์ริเออ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ
ด้านการขนส่ง และขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้กับบริษัทฯ และบริษัท
กลุ่มธุรกิจแอลพีจี
ปัจจุบันรถขนส่งแก๊สแอลพีจีทั้งแบบ รถสิบล้อ และรถพ่วงมีจำนวนมาก ด้วยระบบการ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 บริหารจัดการกระบวนการ
ที่มีคุณภาพในความปลอดภัยการขนส่ง ซึ่งมีการควบคุมด้วยระบบจีพีเอส
เพื่อรับรองถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ความตรงต่อเวลา และการเข้าถึงสำรองก๊าซ
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อครอบคลุม และขยายการขนส่งไปยังทุกภูมิภาคในอนาคต