• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

สินค้าบริการ และธุรกิจในเครือของ เอ็นเอสแก๊ส

"Your family’s energy, we serve" เราภูมิใจด้วยบริการด้านพลังงานครบวงจร
ตั้งแต่ก๊าซหุงต้ม พลังงานสำหรับรถยนต์ เคมีภัณฑ์ และภาคอุตสาหกรรม

โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

โรงบรรจุก๊าซหุงต้มเอ็นเอสแก๊สแอลพีจี ตั้งอยู่ที่ "โรงบรรจุ เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม"
จังหวัด ฉะเชิงเทรา และ "โรงบรรจุ สมุทรสงคราม เอ็นเอสแก๊ส" จังหวัด สมุทรสงคราม ซึ่ง
สามารถเก็บสำรองก๊าซหุงต้มได้ถึง 86 ตัน และบรรจุก๊าซหุงต้ม เพื่อรองรับ ผู้ใช้
ก๊าซหุงต้ม (Cooking) สำหรับผู้ใช้ก๊าซครัวเรือน ภัตตาคาร โรงแรม และห้างสรรพสินค้า
ถังแก๊สหุงต้มของเอ็นเอสแก๊ส มีทั้งหมด 3 ขนาด คือ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม
และ 48 กิโลกรัม และได้รับ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543"
ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความไว้วางใจด้านมาตรฐานของวัสดุ
ของถังแก๊ส ความปลอดภัย การใช้งานที่มีการทดสอบถึงรอยรั่วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสุ่ม
ตรวจสอบถังแก๊สหุงต้มก่อนออกจำหน่ายไปยังภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม

โรงบรรจุ เอี่ยมสอาดปิโตรเลียม

ผู้จัดการ : คุณประหยัด รอดสำแดง
โทรศัพท์ : 02 907 5747
11/2 หมู่ 15 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

โรงบรรจุ สมุรทรสงคราม เอ็นเอส

ผู้จัดการ : คุณประหยัด รอดสำแดง
โทรศัพท์ : 02 907 5747
161/16 หมู่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000